Wij willen u graag goed informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen het Kindercentrum. Op deze pagina kunt u alle informatie over het dagelijkse beleid lezen. In het eerste deel vindt u de algemene informatie, daarna volgt informatie specifiek voor de 0-4 jarigen en op het eind de 4-12 jarigen. Informatie over alles wat verband houd met contractenafname van extra uren of incidenteel ruilen van contractdagen vindt u bij Inschrijvingen op de startpagina.

Bent u specifiek opzoek naar een bepaald onderwerp, kunt u de zoekfunctie  gebruiken. Mocht u liever een van onze medewerkers spreken, kunt u uw vraag natuurlijk altijd telefonisch of per mail stellen! Wij helpen u graag verder.

Beleidsplan Algemeen

Inleiding

Pedagogische Visie & Pedagogische Taak

Zakelijke gegevens Kindercentrum 't Kasteeltje

Locaties | Contact | LRK

Openingstijden | Sluitingsdagen

Bereikbaarheid

Wet Kinderopvang

Verzekeringen

Oudercommissie

Beroepskrachten, Praktijkopleidingen, VOG & EHBO

Pedagogisch Beleidsmedewerker, Coach & Opleidingsplan

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid en protocollen

Protocol Buitenspelen van dreumes / peutergroep / bso

Protocol Gebruik geneesmiddelen, allergieën & medisch handelen

Protocol Gezondheid & Hygiëne

Protocol Klachtenregeling

Protocol Meldcode

Protocol Voeding 0-4 jaar

Protocol Voeding 4-12 jaar

Protocol Vierogenprincipe

Privacybeleid (AVG), foto's & video beleid


Beleidsplan 0-4

Pedagogisch Klimaat & 4 Basisdoelen

Bevorderen ontwikkeling van Competenties

Stamgroepen & Elk kind een mentor

Groepsgrootte & Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)

Intake & Wennen op de kinderdagopvang

Bij ziekte en afmelden KDV

Brengen & Ophalen

Vervoersregeling

Informatie & Informatie-uitwisseling

Samenwerking met consultatiebureaus Vught & Sint-Michielsgestel

Samenwerking Fysiotherapie & Logopedie

Samenwerking Ondersteuningseenheid Zuid van PO de Meierij

Wat wij van u als ouder vragen voor een veilige opvang

Wat wij van u als ouder vragen voor een gezonde opvang

Activiteiten Baby's

Activiteiten Dreumesen

Activiteiten Peuters

Dagritme Baby / Dreumes groep (0-3 jaar)

Dagritme Dreumesgroep (1-3 jaar)

Dagritme Dreumes - Peuter - groep (1-4 jaar)

Dagritme Peuterarrangement (2-4 jaar)

Deelname aan activiteiten buiten de locatie

Het Voorschoolse Educatie (VE) programma Uk & Puk

Handig overzicht van wat u mee moet brengen naar de kinderdagopvang


Beleidsplan 4-12

Pedagogische Visie & Pedagogische Taak

Pedagogisch Klimaat & 4 Basisdoelen

Bevorderen ontwikkeling van Competenties

Basisgroep en Elk kind een mentor

Groepsgrootte en Beroepskracht-kind-ratio

Openingstijden op vakantie-, adv- of andere schoolvrije dagen

Buitenschoolse opvang op vakantie-, adv- of andere schoolvrije dagen

Intake en wennen op de Buitenschoolse Opvang

Bij ziekte en afmelden BSO

Brengen en ophalen

Vervoersregeling

Kinderen die zelfstandig naar de BSO komen

Brengen en halen bij deelname externe verenigingen / sportclubs

Informatie en informatie-uitwisseling

Samenwerking Zorg en Advies Team Vught en Sint-Michielsgestel

Samenwerking Fysiotherapie/Logopedie

Samenwerking Ondersteuningseenheid Zuid van PO De Meierij

Wat wij van u als ouder vragen voor een veilige opvang

Wat wij van u als ouder vragen voor een gezonde opvang

Activiteiten op de Buitenschoolse Opvang

Handig overzicht van wat u mee moet brengen naar de BSO