Op al onze locaties met kinderdagopvang bieden wij het peuterarrangement aan. Dit is voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Peuterarrangement is eigenlijk de nieuwe naam voor de peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk. Met behulp van dit programma wordt er met de peuters gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid behorende bij hun leeftijd, waardoor ze op de basisschool een goede start kunnen hebben. Gedurende de ochtend worden 2 geleide activiteiten vanuit het thema aangeboden, afgewisseld met vrij spel en/of buitenspel en fruit eten en drinken.

Het voorschools programma Uk & Puk...

Een goede start is vaak bepalend voor de toekomst en alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. In de leeftijdsfase 0-6 jaar wordt de basis gelegd voor het verdere leven. Het is belangrijk dat in deze fase elk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit gebeurt in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf en op het peuterarrangement. Door al op jonge leeftijd (in de voorschoolse periode) activiteiten aan te bieden, wordt de kans kleiner dat een kind aan de basisschool begint met een eventuele ontwikkelingsachterstand. Om de kinderen te laten ontwikkelen zodat er een goede start op de basisschool gemaakt kan worden heeft ’t Kasteeltje gekozen voor het voorschoolse programma Uk & Puk. Bij dit programma hoort de gekleurde handpop “Puk”. Puk is voor dreumesen en peuters een echt speelkameraadje en een allemansvriendje. Puk kan de kinderen veiligheid bieden en kan soms ook de schakel zijn tussen leidster en kind. Het programma biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse leven van de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft daarom in een herkenbare wereld. Het programma bestaat uit 10 thema’s en wordt opgedeeld in blokken van 6 weken. In elk blok wordt aandacht besteed aan een thema waarin de nadruk ligt op woordenschat (en de uitbreiding daarvan), taalvaardigheden, rekenprikkels, sociaal- emotionele-, en motorische vaardigheden. Het programma biedt ruimte om de kinderen ook in het vrij spel te stimuleren in de ontwikkeling, maar ook met geleide activiteiten. Kinderen krijgen de mogelijkheid binnen het programma om op hun eigen ontwikkelingsniveau gestimuleerd / uitgedaagd te worden. De leidsters die werken op de peuterarrangementen / peutergroepen zijn geschoold en gecertificeerd om te werken met het programma Uk & Puk.

Mogelijkheden en adviezen voor een contract wat bij u past?

Wat wij en ouders belangrijk vinden voor de kinderen is de zekerheid dat er altijd een oplossing mogelijk is. Dat geeft rust en veiligheid. We bieden daarom een aantal verschillende contract-vormen op vaste dagen of als flexibel contract. Mocht u bijzondere wensen hebben is er vaak ook een maatwerk oplossing mogelijk! Zo willen we kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit combineren in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt! Informeer gerust naar de mogelijkheden in uw situatie.

Lees meer over contracten

Regeling Ouderbijdrage...

Voor de kinderen die naar de Peuteropvang gaan is een speciale regeling getroffen. Op het moment dat een kind door de gezinssituatie niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, is er een regeling om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen die door de Gemeente ondersteund wordt. De ondersteuning werkt net als de kinderopvangtoeslag op basis van inkomen.

Lees meer over Toeslagen...