Contract 4-12

Kiezen van de juiste contractvorm

Opvang op vaste dagen 52, 48 of 40 weken

Flexibele opvang BSO

Extra afname / incidentele opvang BSO

Incidenteel ruilen BSO

Duur van het contract