Locatie De Bolster 
Kinderdagopvang
& Peuterarrangement

Sint-Michielsgestel

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 137 m 
Verdeling binnenruimte  
Peutergroep verlengde ochtend   70 m
Verticale groep   67 m
Aantal binnenspeelruimtes 2
Buitenspeelruimte  
Peutergroep   300 m2 
Verticale groep   450 m2
Maximale groepsgrootte  
Peutergroep verlengde ochtend  
16
Verticale groep   16

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Voorschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-WO-DO-VR
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO
Opvang woensdag en vrijdag Kempenlandstraat 
Vakantie opvang 4-12 jaar Wilgenstraat 
Opvang op schoolvrije dag Wilgenstraat 
Bezoekende basisscholen Bolster 
   
Adres Ericastraat 33
  5271 KL
Telefoonnummer KDV 06-22588828
Telefoonnummer Peutergroep 06-22442083
LRK-nummer 181767521
Inspectierapport pdf icon

Beschrijving Groepsgrootte en Beroepskracht-Kind-Ratio

Voor zowel de peutergroep als de verticale groep is de maximale groepsgrootte 16 kinderen.
Er wordt geopend en afgesloten door een vaste leidster. Indien een leidster alleen is op de locatie heeft het kantoor op dat moment een achterwacht functie en is voor deze groepen direct beschikbaar om te komen helpen als dit nodig is.

Verdere informatie over deze locatie

Op deze locatie kunt u terecht voor opvang op de verticale groep (0-4 jaar) en opvang via het peuterarrangement (2 -4 jaar)
Het peuterarrangement is maandag tot en met vrijdag mogelijk voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Het peuterarrangement wordt op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur aaangeboden, op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. De kinderen van de kinderopvang kunnen hieraan deelnemen, maar tijdens deze uren kunnen ook kinderen instromen die alleen gebruikmaken van het peuterarrangement. Er wordt gewerkt met Puk en Co. Het programma bestaat uit thema’s waarin de aandacht wordt gevestigd op woorden, taal, rekenen en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen extra gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen. De verticale groep biedt maandag t/m vrijdag van 07.30uur tot 18.00u kinderopvang aan van 0 tot 4 jaar met een programma wat aansluit bij de leeftijden. Op het moment dat de kinderen 2 jaar zijn kunnen ouders kiezen of het kind in de ochtend bij het peuterarrangement aansluit. De kinderen gaan voor deze activiteit naar de tweede stamgroepruimte om deel te nemen aan het programma. Na afloop gaan zij weer terug naar de stamgroep.
De kinderdagopvang maakt deel uit van Educatief Cluster De Bolster. Hier wordt ook voorschoolse, buitenschoolse en tussenschoolse opvang door Kindercentrum ’t Kasteeltje aangeboden. 

Beschrijving Binnenspeelruimte

Het kindercentrum heeft 2 ruimtes binnen De Bolster. De peutergroep is in een ruimte die voorheen als klaslokaal in gebruik was in de basisschool. Deze ruimte is nu volledig in gebruik voor de kinderopvang en daar ook specifiek voor ingericht. Het lokaal ligt tussen een kleutergroep, de kleuter toiletten en de speelzaal, vlakbij de centrale ruimte van de school. Als entree wordt de buitendeur naar de speelplaats gebruikt. De kinderen komen via deze deur direct in de groep binnen en hebben dus ook op deze manier toegang tot de speelplaats.
In de groep zijn diverse speelhoeken. De ruimte is voorzien van een speelhuis met een boven en beneden verdieping wat extra mogelijkheden geeft. Het materiaal in deze groep is gericht op de kinderen van 2 tot 4 jaar. De toiletgroep ligt direct naast de groepsruimte.
De verticale groep is gehuisvest in een nieuwbouw die in 2013 is gerealiseerd. Deze groep is aangrenzend aan de speelzaal van De Bolster en heeft een eigen entree via de buitenspeelruimte. Via de speelzaal is de peutergroep bereikbaar binnen de school zodat leidsters en kinderen gemakkelijk van de ene naar de andere groep kunnen lopen. In de groep is een slaapruimte, keuken, verschoonruimte en speelruimte aanwezig. Het is een kleurrijke groep met diverse speelhoeken, deze ruimte is ingericht met materialen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beschrijving Slaap en Verschoonruimte

Iedere groep heeft de slaapkamers direct aangrenzend in de groepsruimte en een eigen verschoonruimte. Er zijn aangepaste toiletten aanwezig voor dreumesen en peuters. De peuters gaan na de lunch rusten in de peutergroep.

Beschrijving Buitenspeelruimte

Op de aangrenzende buitenspeelruimte kunnen de kinderen van de peutergroep spelen op en in diverse speeltoestellen. Zo is er een grote zandbak en een speelhuisje. De ondergrond van dit deel van het buitenterrein is tegels met onder het speeltoestel rubberen matten zodat overal veilig gespeeld kan worden. Het terrein is met een hekwerk en begroeiing afgezet. Er zijn twee poorten in de omheining die uitkomen op het trottoir rondom de school. Deze poorten zijn tijdens het buitenspelen altijd dicht, maar niet op slot. Ouders kunnen via deze poorten het KDV bereiken. Aan de school, grenzend aan de buitenruimte is een ruimte waarin het buitenspel materiaal voor het KDV is opgeslagen. Voor de verticale groep is er een aparte, afgesloten, speelplaats van ongeveer 300 m². Daar is een zandbak, een speeltoestel en eigen buitenspeelmateriaal.

Beschrijving Omgeving locatie

De locatie in de Bolster grenst aan een rustige weg rondom school. Links en rechts van de ingang zijn een aantal parkeerplaatsen, de andere zijde van de straat is bebouwd met woonhuizen. Locatie de Bolster is gevestigd in een woonwijk. Door de bomen en begroeiing rondom de speelplaats, oogt de omgeving groen. Op loopafstand van de Bolster bevindt zich locatie de Wilgenstraat.

Beschrijving afwijking Beroepskracht - Kind - Norm

Het streven is altijd volgens de Beroepskracht-Kind-Ratio te werken (het aantal leidsters per kind). Het kan zijn dat tussen 07.30 - 08.30, 13.30 - 15.00 en/of 17.30 - 18.00 wordt afgeweken van die norm. Dit gebeurt maximaal 3 uur per dag, wat binnen de regels voor kinderdagopvang ook toegestaan is.

Ga terug naar Locaties

Scholen & BSO