Locatie Wilgenstraat
Buitenschoolse Opvang & 
Vakantieopvang

Sint-Michielsgestel

  Locatie in cijfers
Totale oppervlakte binnenruimte 150 m 
Verdeling binnenruimte  
lokaal 100 m
souterain 40   m
lokaal 10   m2 
Aantal binnenspeelruimtes 3
Buitenspeelruimte  
Buitenspeelplaats 200 m2 (ca.)
Binnenspeelplaats (gedeeld KDV) 350 m2 
Maximale aantal kinderen 42 kinderen
Basisgroepen 4

 

  Locatie overzicht
Kinderdagopvang 0-4 jaar JA 
Voorschoolse opvang 4-12 jaar NEE 
Naschoolse opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang woensdag en vrijdag Kempenlandstraat
Vakantie opvang 4-12 jaar MA-DI-DO 
Opvang op schoolvrije dag MA-DI-DO 
Bezoekende basisscholen Roald Dahl 
(*alleen op schoolvrije dagen) Bolster*
   
Adres Wilgenstraat 24
  5271 JH
Telefoonnummer 073-5519169
LRK-nummer 612999178
Inspectierapport pdf icon

Beschrijving Binnenspeelruimte

Vanaf 2012 is deze locatie gehuisvest in een nieuwbouw, deze bestaat uit vier verdiepingen. Je komt binnen in de entree begane grond waarin ook de garderobe en een speelruimte is. Ga je een halve trap naar beneden kom je in een groepsruimte. De bso ruimte is ingericht voor alle leeftijden van de bso zodat er voor alle kinderen voldoende mogelijkheden zijn. In de ruimte is een grote schuifkast gemaakt waarin de knutselmaterialen, spelletjes en speelmaterialen voor de bso kinderen staan. Drie tafelgroepen staan over de ruimte verdeeld waar kinderen aan kunnen knutselen,tekenen of spelletjes doen. Wil je rustig lezen staat er een bank in de leeshoek. Er is een tussen hoek gecreëerd waar ruimte is voor de kinderen om een winkeltje of huis in te richten. Er is een keuken zonder kookgelegenheid. Weer een halve trap naar beneden kom je in het souterrain Hier vind je een tribune waar je kunt optreden, rustig lezen of een film kunt kijken. Hier is ook een bouwhoek met alle materialen die daarvoor nodig zijn.Ga je een halve trap omhoog is er een ruimte met een springkussen. Alle ruimtes zijn overzichtelijk en open doordat er met glas is gewerkt en de diverse ruimtes open met elkaar in verbinding staan.

Beschrijving Buitenspeelruimte

Tussen de twee gebouwen (Kinderdagopvang en Buitenschoolse Opvang) ligt een verdiepte binnenspeelplaats. Op deze verharde speelplaats wordt allerlei spelmateriaal aangeboden, is een grote zandbak aanwezig en kunnen de kinderen op de skelters rond rijden. Deze speelplaats wordt ook door het kinderdagverblijf gebruikt. Op momenten dat kdv en bso er tegelijk spelen zijn er goede afspraken over ruimte voor rustig en actief spel. Aangrenzend is er ook nog een voetbalveld wat open toegankelijk is.

Beschrijving Omgeving locatie

Locatie Wilgenstraat ligt in een klein blokje woonhuizen met veel groen. Er is een bos in de buurt waar de kinderen vaak, onder begeleiding, naar toe gaan. Ook ligt er een speeltuin in de buurt waar regelmatiggebruik van gemaakt wordt.

Informatie over deze locatie

De kinderen van de Roald Dahl zijn om 14.00u uit. Dit betekent dat er om 14.00u een vaste leiding op de Roald Dahl aanwezig is om de kinderen daar op te vangen en gezamenlijk naar de Wilgenstraat te lopen. Tevens is er op dat moment een vaste leiding op de Wilgenstraat aanwezig die de kinderen die zelfstandig komen daar opvangt. Op het moment dat kinderen binnen komen is er altijd vaste groepsleiding aanwezig, die de kinderen ontvangen, aanmelden en voor drinken zorgen. Als de kinderen aanwezig zijn gaan wij in basisgroepen fruit eten.

Bso ’t Kasteeltje Wilgenstraat heeft gekozen voor drie groepsruimtes, die vanuit de vierkante meters per kind geschikt zijn voor 42 kinderen. Deze ruimte is verdeeld in vier verschillende hoogtes en op iedere bouwlaag zijn verschillende hoeken met verschillende spel mogelijkheden. Zo is er voor alle kinderen van diverse leeftijden keus voor het spel waar zij de middag mee willen invullen. Iedere middag worden er activiteiten onder begeleiding aangeboden. De keus wat kinderen willen doen is altijd aan de kinderen.

De bso heeft altijd 2 tot 5 (afhankelijk van het aantal kinderen) vaste begeleidsters ingepland. Wij houden de wettelijke leidster-kindratio aan, dus aanvulling van leiding of minder leiding is afhankelijk van het aantal werkelijk op te vangen kinderen. Op de bso is het regelmatig aan de orde dat kinderen de middag elders in gaan vullen, dit wordt altijd vooraf gemeld, wij kunnen daar dan met de bezetting van leiding altijd rekening mee houden.

Kinderen zitten de hele dag al in kleine groepsruimtes op school met dezelfde kinderen in een klas, de keus is daarom gemaakt voor meerdere ruimtes met vele hoeken, kinderen kunnen vrienden kiezen uit de hele groep waar zij graag mee willen spelen en wat zij willen gaan spelen. De mogelijkheden tot samenspelen en keus met wie je wil samen spelen zijn hierdoor veel groter, waardoor ook de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot worden. Doordat er verschillende leeftijden in de groep zijn kunnen broertjes en zusjes met elkaar spelen als zij dit willen, maar kunnen ze ook eigen vriendjes kiezen. Kinderen kunnen veel van elkaar leren doordat deze mogelijkheden geboden worden. Kinderen ervaren het als heel prettig dat zij de keus hebben.
Natuurlijk is er altijd aandacht en ruimte voor de kinderen die zich even niet zo prettig voelen, onafhankelijk van hun leeftijd. Een van de leidsters maakt ruimte en tijd om de kinderen te ondersteunen die dat op dat moment nodig hebben zodat ze zich welkom en geborgen voelen.
Verder wordt rond 16.30u de keuze tussen een snoepje of koekje aangeboden. Als we merken dat alle kinderen gewoon lekker aan het spelen zijn, en er geen aanleiding is om de kinderen even uit het spel te halen, kan de groepsleiding ook beslissen om met het lekkers langs de verschillende hoeken te gaan. Zo hebben we alle kinderen weer gezien en gesproken zonder ze echt uit het spel te halen. 

Beschrijving Opvang in vakantieweken

In de vakantieweken komen de kinderen van locatie De Bolster naar locatie de Wilgenstraat. Dat betekent dat er in die weken veel wijzigingen zijn in de samenstelling van de groep. Door deze wijzigingen kunnen we in de vakantieweken ook niet vasthouden aan de basisgroep en passen we voor deze dagen de basisgroepen aan. De uitleg over opvang in vakanties en op schoolvrije dagen vindt u in dit beleidsplan bij [Openingstijden op vakantie-, adv of andere schoolvrije dagen]

Ga terug naar Locaties

Scholen & BSO