Ook in 2024 zijn wij u weer graag van dienst op een van onze locaties in Vught en Sint-Michielgestel. Wij hanteren verschillende uurtarieven: bij een vast contract Kinderdagopvang (0-4 jaar) voor 52 weken is dat €10,25. Bij een vast contract Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) voor 52 weken is dat €9,12 .

De tarieven voor de Kinderopvangtoeslag voor 2024 zijn voor de Kinderdagopvang (0-4 jaar) €10.25, voor de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) € 9.12
Het uurtarief voor KDV & BSO 52 weken en KDV 48 weken contracten zijn door ons gelijkgesteld aan dit normtarief van de Belastingdienst. Voor de overige contractvormen komen de uurtarieven dichter bij het normtarief te liggen dan in 2023. De Belastingdienst gaat eind december 2023 de voorschotbetalingen al aanpassen naar de nieuwe normtarieven. 

Hiermee blijven wij ons best doen om betaalbare kinderopvang aan te bieden, zonder dat ingeleverd wordt op kwaliteit of flexibiliteit van de opvang. Op onze website staat de  Rekentool . U kunt daarmee met de nieuwe prijzen van 2024 een berekening maken wat de netto kosten zijn bij uw gekozen contractvorm (uw daadwerkelijke kosten). U kunt daar ook de andere contractvormen invullen en zo de beste keuze maken voor uw persoonlijke situatie. Mocht u nog vragen hebben over uw persoonlijke situatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Uurtarief Kinderdagopvang 2024 (0-4 jaar)

Bij alle contractvormen Kinderdagopvang (0-4 jaar) heeft u de keuze uit hele dagen (07.30-18.00), ochtenden (07.30 - 13.30), middagen (12.00- 18.00), verlengde ochtenden (07.30 - 15.00) of het peuterarrangement (08.30 - 12.00) (Peuterarrangement uitsluitend vanaf leeftijd 2 jaar). 

Vast contract 52 weken
Voor de vaste contracten van 52 weken is het uurtarief €10,25
Bij deze contractvorm neemt u vaste dagen af voor 52 weken. Uw kind wordt in vakantieweken op de vaste contractdag(-en) verwacht.

Vast contract 48 weken
Voor de vaste contracten van 48 weken is het uurtarief €10,25.
Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. U heeft een vrije keuze welke 8 weken u van de 12 weken wilt gebruiken. Uw kind wordt in die vakantieweken op de vaste contractdag(-en) verwacht.

Vast contract 40 schoolweken
Voor de vaste contracten van 40 schoolweken is het uurtarief €10,49.
Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen. 

Flexibel contract
Voor een flexibel contract is het uurtarief 10,58.
U kiest voor flexibele opvang wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Uurtarief Buitenschoolse Opvang 2024 (4-12 jaar)

Vast contract 52 weken
Voor de vaste contracten van 52 weken is het uurtarief  €9,12.
Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 12 vakantieweken vaste dagen af. 
In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 12 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. 
De hele dagen van de 12 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 48 weken
Voor de vaste contracten van 48 weken is het uurtarief  €9,32.
Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. 
In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 8 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. 
Daarbij heeft u een vrije keuze welke 8 van de 12 weken u wilt gebruiken. De hele dagen van de 8 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie- of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. 
De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 40 schoolweken 
Voor de vaste contracten van 48 weken is het uurtarief  €9,80
Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen.

Flexibel contract
Voor het flexibel contract is het uurtarief  €10,31
U kiest voor flexibele opvang wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Voorschoolse Opvang
Bij een vastcontract (in de 40 schoolweken) is het tarief €9,80 per uur.
Bij een flexibel contract is het tarief €10,31 per uur.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.